Realtek Card Reader 10.0.18362.31255

Realtek Card Reader 10.0.18362.31255

REALTEK Semiconductor Corp. – 3MB – Freeware –
ra khỏi 15 phiếu
5 Stars User Rating
Cài đặt card reader phần mềm cho hệ thống của bạn khả năng trao đổi dữ liệu với thẻ nhớ được hỗ trợ. Phần mềm này cung cấp khả năng tương thích với thẻ như thẻ MMC, SD, SDHC, micro SD, và nhiều người khác mà có thể được sử dụng với điện thoại thông minh, máy ảnh, máy tính bảng, và sản phẩm liên quan.

Tổng quan

Realtek Card Reader là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi REALTEK Semiconductor Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 45.836 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Realtek Card Reader là 10.0.18362.31255, phát hành vào ngày 27/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/07/2008.

Realtek Card Reader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3MB.

Người sử dụng của Realtek Card Reader đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Realtek Card Reader!

Cài đặt

người sử dụng 45.836 UpdateStar có Realtek Card Reader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản